Obsługa javascrip w Twojej przeglądarce jest wyłączona. Pokój gier nie będzie działać.

Zasady

Gomoku

Gra rozgrywana na planszy 15x15 pól, znana też jako kółko i krzyżyk do pięciu. Każdy z dwóch graczy ma do dyspozycji kamienie: jeden koloru białego, drugi -- czarnego, które układają na przemian na wolnych polach planszy. Celem gry jest ułożenie na planszy DOKŁADNIE PIĘCIU (nie więcej) kamieni swojego koloru w ciągłej linii -- poziomej, pionowej lub ukośnej. Gracz, który tego dokona, zostaje zwycięzcą; jeśli nie uda się to nikomu (plansza zostanie zapełniona), następuje remis. Odmiana gry "swap2" -- pierwszy gracz ustawia trzy kamienie (dwa czarne, jeden biały); drugi gracz może wybrać grę jednym z kolorów i gra toczy się dalej normalnie lub dostawić dwa kamienie -- wtedy pierwszy gracz decyduje, kto będzie grał jakim kolorem.

Renju 

Gra rozgrywana jest na planszy 15x15 pól.

Każdy z graczy ma do dyspozycji kamienie (jeden koloru białego, drugi -- czarnego), które układa na wolnych polach planszy.

Rozpoczęcie gry: pierwszy gracz (tymczasowy czarny) układa trzy pierwsze kamienie na planszy -- pierwszy (czarny) na polu centralnym, drugi (biały) bezpośrednio lub pośrednio (po przekątnej) nad nim, trzeci (czarny) na jednym z pól zależnych od ustawienia białego kamienia i oznaczonych na poniższych obrazkach małym kwadratem.

otwarcie 1                               otwarcie 2

Po ustawieniu pierwszych trzech kamieni drugi gracz (tymczasowy biały) ma możliwość zamiany kolorów, którymi grają gracze; po dokonaniu wyboru kolory nie ulegają zmianie do końca gry. Następnie grający białym ustawia swój kamień na dowolnym (wolnym) polu planszy. Po nim grający czarnymi przedstawia przeciwnikowi dwie propozycje swojego kolejnego ruchu (ustawiając na planszy dwa kamienie). Przeciwnik akceptuje jeden z kamieni, drugi usuwa z planszy.

Dalej gra toczy sie prawie normalnie, tzn. gracze układają kamienie na wolnych polach planszy i ten z nich, który ułoży dokładnie pięć (nie więcej) kamieni swojego koloru w rzędzie (pionowym, poziomym lub ukośnym), wygrywa; biały może jednak wygrać także w kilku innych przypadkach. Do wyjaśnienia, w jakich, konieczne jest przedstawienie kilku pojęć:

  • rząd (ang. row) -- ustawienie kamieni jednakowego koloru w poziomej, pionowej lub pochyłej linii, pomiędzy którymi nie ma kamieni przeciwnika,
  • nieprzerwany rząd (ang. unbroken row) -- rząd, w którym pomiędzy kamieniami nie ma wolnych pól,
  • pięć kamieni w rzędzie (ang. five in a row) -- nieprzerwany rząd pięciu kamieni,
  • więcej niż pięć kamieni w rzędzie (ang. overline) -- nieprzerwany rząd więcej niż pięciu kamieni,
  • czwórka (ang. four) -- rząd z czterema kamieniami, do których można dołożyć jeden kamień, aby ułożyć pięć kamieni w rzędzie,
  • prosta czwórka (ang. straight four) -- nieprzerwany rząd czterech kamieni, do którego można dołożyć jeden kamień na dwa różne sposoby (na jednym z końców), aby ułożyć pięć kamieni w rzędzie
  • trójka (ang. three) -- rząd z trzema kamieniami, do którego można dołożyć jeden kamień, aby ułożyć prostą czwórkę

Poza ułożeniem pięciu kamieni w rzędzie grający białym wygrywa też, jeśli ułoży więcej niż niż pięć kamieni w rzędzie lub jeśli grający czarnymi, nie układając jednocześnie pięciu kamieni w rzędzie, ułoży:

  • więcej niż pięć kamieni w rzędzie
  • podwójną czwórkę -- ustawiony kamień tworzy co najmniej dwie czwórki, które przecinają się w miejscu jego ustawienia
  • podwójna trójkę -- ustawiony kamień tworzy co najmniej dwie trójki, które przecinają się w miejscu jego ustawienia oraz mogą być rozszerzone do prostych czwórek; trójka może być rozszerzona do prostej czwórki, jeśli w wyniku rozszerzenie nie jest układane więcej niż pięć kamieni w rzędzie, podwójna czwórka ani (inna) podwójna trójka, chyba że jednocześnie układane byłoby pięć kamieni w rzędzie.

Gra może też zakończyć się remisem -- następuje to w sytuacji zapełnienia kamieniami całej planszy, pomijając pola, na których ustawienie czarnego kamienia powodowałoby zwycięstwo białych.

Soosõrv opening rule

Użytkownicy online - pokoj gier: 2

xobot, Guest_filip

 

Pokój turniejowy: 0

 

Następny turniej:

PlayFive Tour
17.07.2024 - 21:00

 

Czas serwera:

16.07.2024 - 20:55